Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

notatka dot. jednorazowego przewozu 36 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (ul. Nowogrodzka 49) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
IPR.272.1.20.2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Jednorazowy przewóz 36 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (ul. Nowogrodzka 49) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
3. kod CPV: 60112000-6 (usługi w zakresie publicznego transportu drogowego), dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
4. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:1620,00 zł
5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, §
6. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.powiatleczynski.pl zakłada zamówienia publiczne, zakładka zam. do 30 tys. euro. ,oraz skierowane mailowo do 4 wykonawców:
• SamochodoweUsługiransportoweWiesławPiątekpiatekbus@gmail.com
• BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK biuro@poldertour.pl
• Górnik Transport Sp. z o.o poczta@gorniktransport.pl
• Łęcz Trans Blacha" Sp.j.lecztransblacha@tlen.pl
7. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK, 21-010 Łęczna, Zofiówka 75, tel. 502269149, e-mail: BIURO@POLDERTOUR.PL – oferta na kwotę 1499 złbrutto.
2) P.W.IMPEX TRANS Mariusz Besztak Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 503154253, e-mail: info@impex-trans.pl – oferta na kwotę 1800,00 zł brutto.
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK, 21-010 Łęczna, Zofiówka 75, tel. 502269149, e-mail: BIURO@POLDERTOUR.PL – oferta na kwotę 1499 brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.04.2016r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www