Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Rozwój unikalnych ...

Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa II: Infrastruktura Ekonomiczna
Działanie 2.4. Marketing gospodarczy
Lider Projektu: Powiat Łęczyński
Partnerzy: Powiat Włodawski, Gmina Urszulin

Okres realizacji: 01.08.2014 – 31.08.2015
Całkowita wartość projektu: 348 048,20 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 295 840,97
■ Budżet JST – 15%- 52 207,23

Projekt obejmuje:
• Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o charakterze międzynarodowym i ponadregionalnym
• Opracowanie strategii komunikacji dla marki „Kameralne Pojezierze” na lata 2014-2020
• Opracowanie oferty biznesowo-turystycznej we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
• Certyfikację marki

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego i turystycznego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego dla przyspieszenia jego rozwoju społeczno-gospodarczego
Cele szczegółowe:
1. Określenie wartości i siły oddziaływania posiadanych zasobów oraz określenie założeń strategii komunikacji na lata 2014-2020 dla atrybutu UNESCO (Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”) poprzez przeprowadzenie badań jakościowych;
2. Komunikacja nowych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” oraz wzrost dostępności informacji na temat jej głównych walorów turystycznych i gospodarczych poprzez przeprowadzenie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym i ponadregionalnym, kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru;
3. Zbadanie rezultatów szczegółowych działań promocyjnych służących rozwojowi unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze”;
4. Promocja turystyczno-gospodarcza poprzez szereg działań informacyjno-promocyjnych;
5. Rozwój ruchu turystycznego i rozwój przedsiębiorczości poprzez certyfikację produktów i usług, która przyczyni się do podniesienia jakości doznań i wrażeń turystów mających pewność, że marka gwarantuje pochodzenie produktu, jakość usług i bezpośrednie powiązanie z charakterem obszaru;

Cele jakościowe:
1. Budowa trwałego, spójnego wizerunki marki „Kameralne Pojezierze” jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów (w szczególności z branży turystycznej i rekreacyjnej) w świadomości odbiorców krajowych
2. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru
3. Wzrost rozpoznawalności i wiarygodności obszaru
4. Rozwój przedsiębiorczości
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Koordynator projektu:
Beata Cieślińska
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-21
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków