Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na wymiane okien IPR.272.1.15.2016

IPR.272.1.15.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.jDz.U.z 2015r. poz.2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na pcv – 3 szt. dużych, trójdzielnych okien o wymiarach 2,38 m x 2,05 m, oraz 1 szt. O wymiarach 2,10 m x 2,07 m usytuowanych na parterze budynku, polegające na wykonaniu robót zgodnych z załączonym schematem montażu okien.


Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych– w terminie nie późniejszym niż do 20.05.2016r.

Zamawiający: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
NIP 713-238-63-59, Regon 430132421
Telefon: /081/ 752-10-91 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt :081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2016r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Schemat montażu okien


Łęczna dnia 03.03.2016r. .................................................
Dyrektor Szkoły

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków