Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na dostawę art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego.

Numer sprawy: ZP.3431/16/2008 Łęczna, 2008-11-24 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot.: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV:21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 158 120,42 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łeczna, Al. Jana Pawła II 89;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PPHU WIREX BIS Tomasz Wirecki
ul. Różana 5 25-729 Kielce.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2008-12-02na godz. 10:00 do Sekretariatu Starostwa, pokój Nr 103 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
Zadanie Nr 1 Zadanie Nr 2
1 PPHU WIREX BIS Tomasz Wirecki Ul. Różana 5 25-729 Kielce - 80,83
2 WOLFF TRADIND Sp. z o.o Ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa - 73,43
3 MCSI Ltd Sp. z o.o ul. Cybulskiego 3 00-725 Warszawa - 40,24
4 Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o ul. Rynek 10 23-235 Annopol 91,12 54,13
5 DALIMEX Sp. z o.o ul. Obywatelska 4 20-092 Lublin - 36,67
6 WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 100,00 57,59
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe