Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Powiecie » Podstawy działania i ...

Podstawy działania i zadania Powiatu

Powiat Łęczyński jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego. Działa na podstawie ustawy z dnia 5.06.1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814). Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).

Powiat reprezentuje Starosta, w sprawach majątkowych decyzje podejmuje 2 członków zarządu (Starosta, Wicestarosta) lub 1 członek zarządu i osoba upoważniona (Sekretarz Powiatu). Decyzje takie wymagają kontrasygnaty Skarbnika.

Powiat Łęczyński realizuje m.in. zdania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, kultury i ochrony jej dóbr, kultury fizycznej i turystyki, geodezji i gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych.

Statut Powiatu Łęczyńskiego
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www