Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozeznania na audyt bilansu dla SPZOZ Łęczna


Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.P.SPZOZ.O.272.1.1.2015


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.12.2014 r. na kwotę 5000,00 zł netto co stanowi równowartość 1183,46 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1692 w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
3. W dniu 13 stycznia 2015r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców
z zapytaniem ofertowym:
1. Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska 4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl
2. Max Finanse Sp. z o.o. , ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Danuta Jaworowska Tel/fax: 087 161 34 04, e-mail: danajaw@op.pl
3. Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, tel/fax: 12 417 78 00,
e-mail: anna.wierczuk@auxilium-audyt.com.pl ;
4. Biuro Rachunkowe "Taks" Sp. z o.o. ul.Ofiar Katynia 27/1 37-450 Stalowa Wola,
e-mail: taks.spzoo@poczta.fm ;
ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro. Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) Biuro Biegłych rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. P.O.W.29/3;
nr tel. 42 631 95 36, fax 42 631 98 66, e-mail. M.Wasilewska@eko-bilans.com.pl - oferta na kwotę 9 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 11.070,00 zł. brutto;
2) Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, tel/fax: 12 417 78 00,
e-mail: anna.wierczuk@auxilium-audyt.com.pl – oferta na kwotę 8 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 10.455,00 zł. brutto;
3) Regina Fiałkowska Kancelaria Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3, nr tel. /faks 15/8422425, tel kom. 509 764 095, e-mail: fialkowskar@go2.pl – oferta na kwotę 4900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6027,00 zł. brutto;
4) Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków – dotyczy oferty nr 2,
5) Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi,
ul. Opinogórska 4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81,
e-mail: Marian Rogowski / biegli@brs-biegli.pl – oferta na kwotę 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,00 zł. brutto;
6) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PROFIT Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 41 lok.28, 02-521 Warszawa, tel./fax 22 848 60 42/ 22 848 61 90, e-mail: sekretariat@pteprofit.pl - oferta na kwotę 6 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 380,00 zł. brutto;
7) Max Finanse Sp. z o.o. , ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Danuta Jaworowska Tel/fax: 087 161 34 04, e-mail: danajaw@op.pl - oferta na kwotę 5 400,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6642,00 zł. brutto;

Termin wykonania usług w w/w ofertach był jednakowy: do 16.03.2015r.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska
4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail:
biegli @brs-biegli.pl - za cenę: 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,00 zł.
brutto

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy w zakresie wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak.ZATWIERDZAM

Przewodniczący Zarządu


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków