Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na świadczenie usług przewozowych ... ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego :
PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto wycieczki – przyznane punkty Zaproponowany I termin wycieczki Zaproponowany II termin wycieczki
1. Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice Wykluczenie, odrzucenie 23.10-28.10 06.11-11.11
2. PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska 100,00 26.10-31.10 10.11-15.11
3. Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin rezygnacja firmy z realizacji zamówienia 25.10-30.10 04.11-09.11
4. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
Ul. Stefanii Pawlak 3
21-010 Łęczna 87,23 23.10-28.10 04.11-09.11


5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy

7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2014-10-20 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.
Dyrektor Małgorzata Paprota
Kierownik Zamawiającego
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www