Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien na pcv w schronisku młodzieżowym w Kijanach. ZP.272.1.16.2014

ZP.272.1.16.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Na podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę termomodernizacji – wymiany stolarki okiennej drewnianej na pcv budynku szkolnego – Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

2. Parametry techniczno - jakościowe opisane są dokumentami stanowiącymi integralną część rozeznania cenowego:
1) Kosztorys ofertowy (nakładczy) termomodernizacji- wymiany stolarki okiennej drewnianej na pcv budynku szkolnego – Schroniska Młodzieżowego w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) Schemat montażu okien w zakresie robót termomodernizacyjnych wymiany stolarki okiennej drewnianej na pcv budynku szkolnego – Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach
3) Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
Kod CPV: 45421132-8 - instalowanie okien.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają osobę ze stosownym uprawnieniem budowlanych będącą kierownikiem budowy oraz wykażą poprzez wpisanie w formularz oferty oraz załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia - co najmniej 2 na wartość nie niższą niż 20 000,00 zł brutto każda z robót. Roboty należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem: ZSR Kijany, 21-077 Spiczyn.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1500.NIP 713-10-07-383, Regon 000095012, Nr konta bankowego 70102032060000830200064246,

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Jerzy Bochiński – tel. 81 752 75 65, fax. 81 75 77 006, e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl

Sposób przygotowania oferty: przygotować w formie pisemnej ofertę cenową.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2014 r godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem na nr fax. 81 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl


Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż 14.11.2014r.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Przedmiar robót
3. Schemat okien do wymiany
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie osoby fizycznej
Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 30.09.2014r. Dyrektor ZSR Kijany

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków