Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik rozeznania cenowego na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych... dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.6.2014 Łęczna, dn.17.09.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego o przedstawienie ceny na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 4 oferty.
Oferta nr 1:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Kołobrzeska 13/204, 10-444 Olsztyn
• Zadanie nr 1 ------------------------------
• Zadanie nr 2 : 54,46 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 275,40zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 54,46 punktów
Oferta nr 2:
DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
• Zadanie nr 1 : 75,18 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 399,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 75,18 punktów
• Zadanie nr 2 : 68,96 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 217,50zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 68,96 punktów
Oferta nr 3:
Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
• Zadanie nr 1: 100 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 300,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów
• Zadanie nr 2 : 100 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 150,00zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów
Oferta nr 4:
Kursy, Szkolenia, Doradztwo Joanna Nowicka, Plac Wolności 29/4, 59-540 Swierzawa
• Zadanie nr 1: 85,71 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 350,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 85,71 punktów
• Zadanie nr 2 : 81,52 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 184,00zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 81,52 punktów

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3:
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto:
dla zadania 1 wynosi: 300,00 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów, dla zadania 2 wynosi: 150,00zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktówDyrektor
Małgorzata Paprota
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa