Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zawiadomienie o wyborze oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak ...

Łęczna, dn. 18.07.2014r.
Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.01.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starosta Łęczyński informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.06.2014r., znak sprawy:ZO.PROW.272.1.01.2014 na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Ostrówek Podyski i Szczupak, jednostka ewidencyjna Cyców, powiat łęczyński w ramach Projektu realizowanego w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Marka Łukowskiego „MANEVO”, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Starosta

Adam Niwiński
Podpis nieczytelny

Otrzymują: a/a


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe