Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyńskiego ... ZP.272.4.2.2014

2014-05-08 07:28:51
Numer sprawy: ZP.272.4.2.2014 Łęczna, 2014-05-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2014 r. do 31.07.2018 r.
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 236 480,00,00 złotych brutto.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu na postawie Uchwały Nr 1082/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 07 maja 2014 r. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena 1.2.1 Ocena 1.2.2 Ocena 1.2.3 Suma m-cznych kosztów. Wg oferty w zł m-cznie Termin wykonania obsługi bankowej
m-czna obsługa bankowa cena zł Oprocentowanie lokaty overnight % Oprocentowanie środków na rach. % M,-czna obsługa bankowa zł w zł m-czna obsł. Rach 1 zł m-czna obsł. Rach 2 zł m-czna obsł. Rach 31 zł m-czna obsł. Rach 4 zł m-czna obsł. Rach 5 zł m-czna obsł. Rach
1. Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola 2880,00 1,71 1,71 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 4000,00 od 01.08.2014do 31.07.2018
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin 3500,00 0,084 0,482 200,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4780,00 od 01.08.2014 do 31.07.2018
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 1 ze względu na brak wpływu na
rachunek zamawiającego kwoty wadium w terminie składania oferty, tj. do godz. 10:00 w dniu
06.05.2014r., na podstawie zapisu art. 24 ust 2, pkt. 2 ustawy.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1. Na podstawie zapisu art. 89, ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2014-05-14 na godz. 10:00
do pokoju Nr 209 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. ____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa