Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania nr 1 do przetargu na wymianę okien dla ZSG Łęczna. znak ZP.272.4.3.2014

2014-03-28 09:32:20
Łęczna, dnia 28.03.2014r.
ZP.272.4.3.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 1


Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn.: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014. Ogłoszenie opublikowano w dniu 24.03.2014r. pod numerem BZP : 61721 – 2014.


W imieniu zamawiającego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27 marca 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna :

1. W przedmiarze robót jest wywóz gruzu w ilości 1m3, natomiast rzeczywista ilość z rozebranych okien i luksferów to kilkanaście m3 czy resztę odpadów zagospodaruje zamawiający.
2. Po przeanalizowaniu schematu okien informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą i stanowiskiem działu technologicznego systemodawcy- nie ma możliwości wykonania okien z profili PCV przy zaproponowanym podziale i funkcji (skrzydło rozwierne o wym. 900x2600). Okno takie można wykonać z profili aluminiowych. W związku z powyższym proponujemy zmianę profili PCV na Aluminiowe lub zmianę skrzydła rozwiernego 900x2600 na szklenie stałe.
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych