Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik postępowania rozeznania cenowego na dostawę mat. budowlanych dla Poradni PP w Łęcznej

ZP.272.1.3.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów budowlanych, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 17 luty do 28 luty 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 44171000-9
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.02.2014r. na kwotę 12 195,12 zł netto co stanowi równowartość 2 886,49.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 15 000,00 zł.
3. W dniu 11.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
2. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
sklep@dom-top.pl
3. PHU AR-BUD Arkadiusz Majewski. Lokalizacja tego miejsca to: Wólka Cycowska
102, 21-070 Cyców, tel 82 567 70 83, e-mail: arbud102@o2.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– cena oferty brutto 3 679,12 zł,
2. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19
69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl – cena oferty brutto 5 000,00 zł,
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– za cenę brutto 3 679,12 zł

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
względem ceny.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron