Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozeznania cenowego na dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych dla PZAZ w Łęcznej

PZAZ.II.272.1.2.2013 Łęczna, dn. 09.12.2013r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych dla PZAZ w Łęcznej wg CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39511100-8, 39512100-2, 39513200-3, 18830000-6 złożono 3 oferty.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1
REWA Wiesław Rewers, ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin, cena oferty brutto wynosi: 31 645,44 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 79,27 punktów.

Oferta Nr 2
Firma Produkcyjno-Handlowa „Furora” Bożenna Zielińska, ul. Leonarda 18, 20-625 Lublin cena oferty brutto wynosi: 25 085,85 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo -Produkcyjne „ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, cena oferty brutto wynosi: 25 231,48 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 99,42 punkty.


Wybrano ofertę Nr 2:
Firma Produkcyjno-Handlowa „ Furora” Bożenna Zielińska
ul. Leonarda 18,
20-625 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 25 085,85 zł. W kryterium oceny oferty otrzymała ona 100 punktów.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ


Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe