Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego druku folderu

Uzupełnia się informacje zawarte w zapytaniu ofertowym nr FIRP.272.1.32.2013 na druk folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia”. Do zapytania ofertowego załącza się wzór umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji. Zamawiający na realizację zamówienia objętego zapytaniem zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wprowadzonym wzorem. Termin składania ofert określony w pkt. IV zapytania ofertowego zostaje przedłużony do dnia 02.12.2013 r. godz. 15.00. Pozostałe punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Łęczna, 28.12.2013 r.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa