Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.ZP.272.8.2013

2013-10-23 09:30:54


Numer sprawy: ZP.272.8.2013 Łęczna, 2013.10.22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 260 000,00 zł. br.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :

PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 117

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
1. PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 117 100,00
2 DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 Oferta wykluczona wg art. 24 ust. 2 pkt. 2 UZP
i odrzucona z postępowania na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta Nr 2 firmy: DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 – brak na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert wadium, wpłaconego w dniu 22.10.2013r. w Banku BPS oddz. Lubartów (według kserokopii przelewu dołączonego do oferty), tj. na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Nr 2 firmy: DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 – oferta wykluczona z postępowania, tj. na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2013-11-07 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa