Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów

2013-02-21 12:54:42
Numer sprawy: ZP. 272.4.4.2013 Łęczna, 2013-02-21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Przyznana punktacja Termin wykonania*
1. Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce 99,78 do 21.10.2013
2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGIEKA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 85,48 do 21.10.2013
3. Konsorcjum firm: GEOMAR Sp. Akcyjna ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin, GISPRO Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin 58,88 do 21.10.2013
4. MGGP Aero Sp. z.o.o. ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów 93,52 do 21.10.2013
5. EUROSYSTEM S.A., ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów Oferta wykluczona do 21.10.2013
6. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice 79,89 do 21.10.2013
7. Przedsiębiorstwo geodezyjno- Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta wykluczona do 21.10.2013
8. GEOPOLIS Sp. z.o.o. , ul. Przedmiejska 5, 87-800 Włocłaewk 62,27 do 21.10.2013
9. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 87,84 do 21.10.2013
10. GEOJARD s.c. Aleksander Brejtkopf, Artur Wilk, ul. Cementowa 12B, 91-859 Łódź 67,09 do 21.10.2013
11. GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 100,00 do 21.10.2013
12. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Lublinie, Sp. z o.o., ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin 84,03 do 21.10.2013

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty Nr:
5 - EUROSYSTEM S.A., ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów
7- Przedsiębiorstwo geodezyjno- Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o., ul. Stodolna 31,
44-240 Żory
- pomimo wezwania z dnia 20.02.2013r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w wykonawcy nie uzupełnili w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów. W związku z tym nie wykazali się wymaganym doświadczeniem niezbędnym do udziału w przedmiotowym postępowaniu i podlegają wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 2 oferty - oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu Nr 5 i 7 podlegają odrzuceniu.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 27 lutego 2013r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Starosta Łęczyński

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www