Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik rozeznania na paliwo dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.7.2012 Łęczna, dn. 24.12.2012r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 2 oferty.


Oferta Nr 1:
DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak Stacja Paliw Łuszczów I, 20-258 Lublin
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,51 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 96 punktów.
Oferta Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,32 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi:
5,32 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.


Zapraszamy do podpisania umowy do naszej siedziby w dniu 28.12.2012r. o godzinie 10.00

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron