Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytanie i odpowiedź nr 1 do przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. ZP.272.4.11.2012

2012-10-16 09:01:30
Łęczna, dnia 16.10.2012r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
do oznaczania pojazdów, znak sprawy: ZP.272.4.11.2012.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
1. W jaki sposób Wykonawca powinien wskazać termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych (T) oraz termin dostawy wtórników rejestracyjnych (W)?

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

Ad. 1 ) W celu wyeliminowania wątpliwości odnośnie wskazania danych dotyczących kryterium oceny ofert (dział 19 SIWZ) w zakresie:
Nr 2. termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych – 10 punktów
(przyjętą jednostką jest doba);
Nr 3. termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych– 10 punktów (przyjętą jednostką jest
doba).
- Zamawiająca wprowadza znowelizowany wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń, załącznik nr 1 do siwz, który zamieszcza się jako załącznik do przedmiotowej odpowiedzi oraz zamieszcza się ten załącznik przy SIWZ.

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe