Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik zapytania na remont 3 pomieszczeń ... ZP.272.1.5.2012

ZP.272.1.5.2012
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21 stycznia 2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. przystosowania 3 pomieszczeń w piwnicy przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna na potrzeby przechowywania dokumentów na regałach metalowych, polegające na:
1) montażu co najmniej 3 kratek wentylacyjnych z wentylatorami wraz z zainstalowaniem wymuszonego obiegu powietrza przy użyciu energii elektrycznej ze sterowaniem tego obiegu regulatorem czasowym dla w/w wentylatorów w ścianach zewnętrznych budynku,
2) demontażu zbędnego rurarzu wentylacji,
3) wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń w postaci korytek odwadniających wokół rur odpływowych podpiętych do istniejącej kanalizacji,
4) wyrównanie posadzki zaprawą samopoziomującą w pomieszczeniu nr 3,
5) wymianie oświetlenia z żarówek w oprawie hermetycznej na oświetlenie w oprawach świetlówkowych rastrowych 3x 40W,
6) zabudowa rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu nr 2 płytami gipsowo- kartonowymi,
7) malowanie pomieszczeń. CPV : 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne
3. Określenie wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł brutto
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
dział: 750, rozdział 75020 , § 4210
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, 21-020 Milejów, Jaszczów 314, tel. 605438564– oferta na kwotę 12 329,06 zł brutto
2) PHU RELAKS Robert Ożóg, 21-010 Łęczna, ul. Słoneczna 33, tel. 695275859 – oferta na kwotę 13 000,00 zł brutto

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, 21-020 Milejów, Jaszczów 314, tel. 605438564– oferta na kwotę 12 329,06 zł brutto– oferta jest najtańsza i przedstawia rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków