Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu aktualizacji oprogr. F-Secure Anti Virus Small Business Siute oraz Maintenace 1Y oraz aktualizacja def. oprogr. antywirus. dla Proventia M 10

ZP.3411/11/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu:

1. Aktualizacji oprogramowania F-Secure Anti Virus Small Business Siute dla 80 użytkowników na okres 1 roku od 23 sierpnia 2008.
2. Maintenance 1Y oraz aktualizacja definicji oprogramowania antywirusowego dla urządzenia Proventa M 10 model MX 1004 od 23 maja 2008.

Wraz z dostawą do zamawiającego. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078
Telefon: /081/ 752-64-06 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl


Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Kloc – Inspektor ds. Informatyki, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2008r godziny 14:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: r.kloc@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 19.08.2008r.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych