Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

rozeznanie cenowe na inspektora nadzoru na robotach budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2008 r.

ZP.3411/5/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych zaplanowanych do wykonania przez Inwestora – Powiat Łęczyński z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 95 A w Łęcznej w roku 2008 r., w rozumieniu art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431019425 NIP: 505 001 77 32
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Planowane roboty budowlane:
1. Kapitalny remont rozdzielni elektrycznej w budynku A-300 na parterze, usytuowanym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A.
2. Roboty budowlano - remontowe posadzki korytarza III piętra budynku A-300 usytuowanego w Łęcznej, Aleja Jana
Pawła II 95, polegających na:
1) zdjęciu istniejącej wykładziny PCV,
2) oczyszczeniu, wyrównaniu i wzmocnieniu podłoża wylewką posadzkową i unigruntem plus siatka metalowa zabezpieczająca,
3) wykonaniu posadzki z gresu antypoślizgowego TARTAN 11 jasny beż (120 m2) (lub równoważnego pod względem klasy ścieralności i koloru) wraz z 10 cm. wys. cokolikiem,
4) położenie progów metalowych przy 22 drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych Klasyfikacja CPV:45431100-8;
Wymiary korytarza III piętra: 1,80 m x 40,00 m plus 1,80m x 20,00 m + cokolik = 120 m2.
3.Remont w budynku gospodarczym o powierzchni 263 m3 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 2321 położonej w Łęcznej przy ul. Przemysłowej - polegający na
1) wykonaniu sufitów podwieszanych,
2) wymianie 6 szt. okien na dwudzielne drewniane dwuszybowe,
3) malowaniu tynków na pow. 204,90 m2
4) montażu przewodów kabelkowych (125m), gniazd wtyczkowych podtynkowych (12 szt.), opraw oświetleniowych (12 szt.), wykonaniu połączeń w puszkach i odgałęźnikach (32 kpl),
5) montażu umywalki i miski ustępowej (po 1 szt.),
6) wymianie 9 szt. skrzydeł drzwiowych,
7) posadzki z gresu (98,42m2).

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2008r. do godz. 930 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl
Łęczna dnia 04.06.2008r.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www