Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych remontowych podadzki korytarza III piętra budynku A300ZP.3411/4/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych remontowych posadzki korytarza III piętra budynku A-300 usytuowanego w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95, polegających na:
1) zdjęciu istniejącej wykładziny PCV,
2) oczyszczeniu, wyrównaniu i wzmocnieniu podłoża wylewką posadzkową i unigruntem plus siatka metalowa zabezpieczająca,
3) wykonaniu posadzki z gresu antypoślizgowego TARTAN 11 jasny beż (120 m2) (lub równoważnego pod względem klasy ścieralności i koloru) wraz z 10 cm. wys. Cokolikiem,
4) położenie progów metalowych przy 22 drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych
Klasyfikacja CPV: 45431100-8;
Wymiary korytarza III piętra: 1,80 m x 40,00 m plus 1,80m x 20,00 m + cokolik = 120 m2.

Zamawiający wymagał będzie zachowania w stanie niezmienionym wyglądu ścian i sufitów. Remont korytarza musi odbywać się bez utrudnień w funkcjonowaniu firm i urzędów mających siedzibę
w budynku A-300, preferowane terminy remontu - piątek od godz. 17:00 do poniedziałku godz. 07:00.
Termin wykonania remontu: do 30 lipca 2008 r.


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2008r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowyŁęczna dnia 20.05.2008r. .................................................
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków