Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na uiproszczone plany urządz. lasu... ZP.272.4.1.2012

Numer sprawy: ZP. 272.4.1.2012 Łęczna, 2012-03-12


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 136 123,20,00 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
TAXUS ul. T. Zana 56/26, 20-601 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert, w tym ofertę nr 2 Wykonawca wycofał przed terminem otwarcia ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty uzyskane za opracowanie bez prognozy Punkty uzyskane za opracowanie z prognozą oddz. na środowisko Suma uzyskanych punktów
1. Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45 68,70 27,99 96,69
3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Lesnej Oddział w Lublinie, 20-352 Lublin, ul. Startowa 11 32,38 9,12 41,50
4. TAXUS SI Sp. z o.o. ul Płomyka 56A, 02-491 Warszawa 45,86 19,68 65,54
5. KRAMEKO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków 26,87 11,70 38,57
6. TAXUS ul. T. Zana 56/26, 20-601 Lublin 70,00 30,00 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta..
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 21 marca 2012r. na godzinę 10:00.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych