Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali w budynku A-300

Łęczna, dn. 04.01.2012r..

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/3 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/3, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8 odbył się w dniu 28 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 1 wpłaciło dwóch oferentów.
Wadium na lokal nr 305 nie wpłacił żadne oferent.
Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów.
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi za lokal nr 1 położony na parterze kwotę 18,00 zł za 1 m2 (słownie: osiemnaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT, za lokal nr 305 położony na III piętrze kwotę 12,00 zł za 1 m2 (słownie: dwanaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 1. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100).
Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 50 zł/m2 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Dzierżawca nieruchomości została Agnieszka Karwacka, zamieszkała w Łęcznej.
W stosunku do lokalu oznaczonego nr 305 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Lokal pozostaje niewydzierżawiony.


Przewodniczący Komisji
Henryk Gański
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków