Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na dostawę art. spozywczych dla MOW, znak: ZP.272.4.25.2011Numer sprawy: ZP.272.4.25.2011 Łęczna, 2011-12-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 259 200,00 złotych brutto Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie zadań:
Zadanie Nr 1 – ofertę Nr 2 firmy: SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200
Włodawa ul. Żołnierzy WIN 15;
Zadanie Nr 2 – ofertę Nr 4, firmy: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm;
Zadanie Nr 3 – ofertę Nr 4, firmy: PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. , ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm;
Zadanie Nr 4 – ofertę Nr 9, firmy: Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
Zadanie Nr 5 – ofertę Nr 3, firmy: Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm,
ul. Chemiczna 4;
Zadanie Nr 6 – ofertę Nr 5, firmy: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna,
ul. Pasternik 8
2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 następujących ofert wraz z przyznaną punktacją:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty za zadanie
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6
1. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 87,00
2. SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WIN 15 100,00
3. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 100,00
4. PH DROBIS J.D. Wojciechowscy Sp. J. ,
ul. Okszowska 4122-100 Chełm 100,00 100,00
5. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
6. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 98,07
7. TYMWAR Grzegorz Tymczak, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 81,14
8. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna 81,10
9. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
10. GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 85,86

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę art. spożywczych według odpowiednich zadań, po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-12-16 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.


Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków