Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Unieważnienie postępowania na prace remontowe budynlku Starostwa... ZP.272.4.17.2011

Numer sprawy: ZP. 272.4.17.2011 Łęczna, 2011-08-09OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
dot.: zamówienia na prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych. CPV: 45453000-7- prace remontowe i renowacyjne.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: plan środków budżetowych: 27 215,30 złotych brutto, kwota kosztorysu inwestorskiego: 77 755,66 złotych brutto, Zamawiający w dniu 09.08.2011r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łęczyńskiego nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości wybranej oferty, tym samym zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 punkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Termin realizacji robót
1. Sell-Bud Inwest s.c. ul. Zagnańska 71, 25-953 Kielce 84 709,23 do 30.09.2011
2. REMIX Piotr Zając, ul. Leszczyńskiego 34/3, 20-068 Lublin 76 205,25 do 30.09.2011

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa