Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Lubelski Obszar ...

Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2009-2013
Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Wartość projektu: 1.100.000,00 zł
Finansowanie:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75%
- wkład własny – 25%
Okres realizacji projektu:01.07.2008 – 01.03.2011 r.

Celem projektu było: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

Działania podjęte w ramach realizacji:
1. Opracowanie strategii promocji inwestycyjnej
2. Opracowanie ofert inwestycyjnych
3. Organizacja forum inwestycyjno-gospodarczego LUB-INVEST
4. Organizacja akcji promocyjnej PRESS-TOUR
5. Utworzenie portalu internetowego LOM wraz z mapką interaktywną
6. Publikacje i reklama w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Projekt realizowany w partnerstwie. Lider- Miasto Lublin, partnerzy – powiat lubelski, powiat lubartowski, powiat łęczyński, powiat świdnicki.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna