Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zmiana ogłoszenia na dostawę platformy przyschodowej ZP.2724.8.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93287-2011 z dnia 2011-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczna
Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa i montaż platformy przyschodowej, wewnętrznej, elektrycznej, b) prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i konserwacji platformy przyschodowej, wewnętrznej, elektrycznej w okresie 24...
Termin składania ofert: 2011-03-31
________________________________________
Numer ogłoszenia: 95073 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93287 - 2011 data 23.03.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
• W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35..
• W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56..
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2.
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający może maksymalnie wydłużyć termin realizacji zamówienia do 8 tygodni dni, tym samym termin wykonania przedmiotu zamówienia przedłuża się do 8 tygodni (56 ) od dnia podpisania umowy z wykonawcą.


Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron