Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali w budynku Przychodni nr 1 położonej w mieście Łęczna, ul. Rynek II 8 na działce oznaczonej nr 1789 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

GKN 7002-40/10 Łęczna, dn. 04.03.2011 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali
w budynku Przychodni nr 1 położonej w mieście Łęczna, ul. Rynek II 8 na działce oznaczonej nr 1789 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku Przychodni nr 1 położonej w mieście Łęczna, ul. Rynek II 8 na działce oznaczonej nr 1789, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego
dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00172254/9 odbył się w dniu 3 marca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na wszystkie lokale wpłacił jeden oferent.
Do przetargu dopuszczono jednego oferenta.
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi za lokale położone na parterze kwotę 5,00 zł za 1 m2 (słownie: pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT, za pozostałe lokale kwotę 4,00 zł za 1 m2 (słownie: cztery złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokali oznaczonych nr 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.12, 1.14, 1.15, -1.11 oraz udziału w częściach wspólnych obejmujących korytarze i klatkę schodową. Oferent zaproponował minimalne postąpienie w kwocie 0,50 zł.
Dzierżawca nieruchomości został NZOZ „Twój Lekarz” s.c. z siedzibą w Łęcznej.
W stosunku do lokali oznaczonych nr 1.1 i 1.2 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Oferent odstąpił od przetargu. Lokale pozostaną niewydzierżawione.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych