Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na szkolenia zawodowe dla ZSG Łęczna Sprawa: ZP.3431/44/2010

Numer sprawy: ZP.3431/44/2010 Łęczna, 2011-01-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na wykonanie usług szkoleniowych pod nazwą:
1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL - Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie :
Nazwa szkoleń:
1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. CPV: 8050000-9- usługi szkoleniowe
80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 140 000,00 złotych brutto
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego : oferta Nr 1 złożona przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy punkty za ofertę
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 100,00
2. SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział Lublin, 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 17 87,63

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta
6. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po u[pływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2011-01-18 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114
(I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________ Kierownik Zamawiającego
Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron