Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 - 15
■ Wtorek: 8 - 16

Katarzyna Warszawska - Krakowiak
Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich
pok. 214, II p.
tel. 81 53 15275
e-mail: k.warszawska@powiatleczynski.pl
e-mail: pczk@powiatleczynski.pl

Mariusz Łagodziński
Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego i obywatelskich.
pok. 214, II p.
tel. 81 53 15274
e-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl
e-mail: pczk@powiatleczynski.pl1. Struktura Zespołu obejmuje stanowiska :
1) kierownika zespołu będącego jednocześnie głównym specjalistą ds. obronności ,
2) głównego specjalistę ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego .
2. Do kompetencji Zespołu należy m.in. realizacja zadań z zakresu:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013r.,
poz. 1166 z późn. zm. ),
3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 469 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. ,
poz. 397),
7) i przepisów wykonawczych.
3. Do podstawowych realizowanych zadań należy w szczególności:
1) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania prowadzenie dokumentacji i organizowanie akcji kuriersko – posłańczej,
2) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
3) przygotowywanie propozycji zadań dla krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
4) uzgadnianie wspólnych działań jednostek w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5) organizowanie akcji zwalczających klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w ramach środków
i uprawnień będących w dyspozycji komitetów przeciwpożarowych,
6) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
7) współdziałanie z Pełnomocnikami ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami w organizowaniu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom i ich skutkom,
8) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych .
9 ) prowadzenie procedur związanych ze sprowadzaniem zwłok osób
zmarłych za granicą.

4. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę.
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych