Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 27/2010 ...

Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia
15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wykorzystywania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 czerwca 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
1. Przeznacza się do dzierżawy na czas nieokreślony lokale usytuowane w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej
nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 miesięcy lokale usytuowane w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej
nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka .......................

2. Andrzej Dyczewski ........................ Adam Niwiński

3. Szymon Czech ......................

4. Zbigniew Rutkowski ....................
Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków