Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 - 15
■ Wtorek: 8 - 16

Marta Piwońska
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15282
e-mail: m.piwonska@powiatleczynski.pl
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 211, II p.

Grażyna Kwiatkowska
Podinspektor ds. oświaty i rozliczeń
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 201, II p.
tel. 81 53 15280
e-mail: g.kwiatkowska@powiatleczynski.pl

Monika Haraszczuk
Podinspektor ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 202, II p.
tel. 81 53 15279
e-mail: m.haraszczuk@powiatleczynski.pl

Emilia Warda
inspektor ds. ochrony zdrowia
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 202, II p.
tel. 81 53 15279
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl


Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) do spraw oświaty,
3) do spraw kultury, sportu i organizacji pozarządowych ,
4) do spraw zdrowia i spraw społecznych ,
5) do spraw nadzoru nad sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Wydział wykonuje zadania m. in. z zakresu :
1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271),
6) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) ,
7) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015r., poz.1393
z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
9) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności :
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych
gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych
i poradni psychologiczno – pedagogicznych,
2) przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
3 ) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół
lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
4) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek
oświatowych niepublicznych,
5) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
6) propagowanie rozwoju kultury fizycznej,
7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności leczniczej należących
do kompetencji organu założycielskiego w stosunku do SPZOZ,
8) realizacja zadań związanych ze zdrowotnymi programami profilaktycznymi,
9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń
i klubów sportowych,
10) prowadzenie spraw powiatowej sieci szkół promujących zdrowie,
11) współpraca ze stowarzyszeniami , organizacjami sportowymi i instytucjami
kultury,
12) koordynowanie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

4.Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.


Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków