Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na tablice informacyjne do oznaczania pojazdów

Numer sprawy: ZP.3431/30/2010 Łęczna, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot. : wykonania i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.). CPV: 31523200-0;
2. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 293 748,60 zł brutto.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3:
TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel. Sp. Jawna,
z siedzibą: 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu, spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 H&K ORYGINAL Sp. z o.o. Tablice Rejestracyjne, 42-690 Tworóg, ul. Głowackiego 4 Oferta wykluczona
2 EUROTAB Sp. z o.o.
Ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań 82,50
3 TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – spółka Jawna, Lublin 20-468, ul. Energetyków 14 97,90
4 BONDER Sp. z o.o. Piaseczno 05-500 ul. Jana Pawła II 41 75,08
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu wykluczono i następnie odrzucono ofertę Nr 1 na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy w związku z art. art. 89 ust. 1 pkt. 5, ze względu na brak wpłaty wadium.

4. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-12-06
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa