Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności

Aktualności

RSS

Żegnamy Jana Olszewskiego

Jako przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego żegnamy śp. Jana Olszewskiego - męża stanu, patriotę, człowieka odwagi. ... »

Milejowski "Bolivar" z nową ofertą na kolejny rok szkolny

Znamy już ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie na rok szkolnym 2019/20. Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi kierunkami kształcenia, wśród których znajduje się wiele nowości. ... »

Kolejny etap scalania gruntów w gminie Ludwin za nami

W dniu 14 lutego 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zezulinie Pierwszym odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, w gminie Ludwin. ... »

Ciekawsza nauka w Bolivarze - ruszyły pierwsze szkolenia

W bieżącym tygodniu odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” - nowoczesne metody fryzjerskie i kurs obsługi kas fiskalnych. W rozpoczęciu tego etapu projektu wzięli udział Wicestarosta Dawid Kostecki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie Dariusz Szafranek. ... »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Herb Powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w dniu 14.02.2019 r. ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Rodzaj zadania to: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci z terenu powiatu łęczyńskiego. ... »

O średniowieczu w Starostwie

Czym polowali, w co się ubierali i gdzie mieszkali Słowianie - te i wielu innych ciekawostek na temat średniowiecza mogli dowiedzieć się młodzi mieszkańcy naszego powiatu podczas spotkania z załogą Słowiańskiego Grodu w Wólce Bieleckiej, które odbyło się 13 lutego w naszym Starostwie. ... »

Bezpiecznie podczas ferii

Państwowy Powiatowy Inspektor w Łęcznej w związku z trwającymi feriami zimowymi przekazuje informacje dotyczące bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku, które warto zapamiętać i stosować. ... »

Ogłoszenie - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Herb Powiatu Starosta Łęczyński, wykonujący zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa informuje ... »

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2019

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 28 lutego 2019 r. ... »

Poszukiwanie padłych dzików na terenie powiatu

Herb powiatu W dniach 12-13 lutego 2019 r. na terenie gmin Łęczna, Ludwin oraz Puchaczów będą przeprowadzone poszukiwania padłych dzików, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, afrykańskiego pomoru świń. Poszukiwania przeprowadzą leśnicy, służby weterynaryjne, wojsko. Osoby przebywające w tych dniach oraz poruszające się po drogach na terenach gdzie będą przeprowadzone poszukiwania prosimy o zachowanie ostrożności. Szczególnie na zwrócenie uwagi na dziką zwierzynę, która z lasu może wyjść na drogi.

Ostrzeżenie o oblodzeniu

Od godz.03:00 12.02.2019 r. do godz.10:00 12.02.2019 r. ... »

Liderzy kooperacji z powiatu łęczyńskiego

08.02.2019 r. Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie podsumowujące I Kamień Milowy projektu pn. „Liderzy kooperacji”. ... »

Informator dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydał aktualizację „Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. ... »

Dzień Patrona Szkoły w Nadrybiu

7 lutego wspólnie ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły - braci Jana i Kazimierza Bogdanowiczów. Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentował Wicestarosta Dawid Kostecki. ... »

Nietypowa lekcja dla elektryków

We wtorek 5 lutego 2019 r. przed Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej zaparkował samochód prezentacyjny Wago. W tym nietypowym centrum szkoleniowym na kółkach uczniowie wszystkich klas elektrycznych szkoły górniczej odbyli godzinne zajęcia lekcyjne. ... »

1 2 3 »

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa